Kurczom brojlerom podaje się antybiotyki co cztery dniWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Antybiotyki w hodowli przemysłowej mogą powodować lekooporność

Antybiotyki są w takim samym stopniu częścią hodowli przemysłowej jak przeludnione systemy tuczu i zwierzęta torturowane na śmierć. Według badań antybiotyki są często podawane w szczególności brojlerom. Naukowcy z Fundacji Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze i Uniwersytetu w Lipsku zbadali spożycie antybiotyków w hodowli bydła i osiągnęli przerażające wyniki.

Średnio brojlery otrzymują antybiotyki przez dziesięć z 39 dni życia. W ramach projektu "VetCAb" (Veterinary Consumption of Antibiotics) naukowcy z Fundacji Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze i Uniwersytetu w Lipsku, we współpracy z Federalnym Instytutem Oceny Ryzyka, obserwowali spożycie antybiotyków od ponad 2000 r. Hodowla zwierząt zarejestrowana i oceniona w 2011 r. Przeanalizowali, które antybiotyki były podawane jakim gatunkom zwierząt i jak często, w tym brojlery, świnie i bydło wśród zwierząt, a ocena wykazała, że ​​stosowanie antybiotyków różniło się znacznie między gatunkami zwierząt. Średnio brojlery otrzymują antybiotyki przez dziesięć z 39 dni ich życia, aw hodowli świń takie leki podaje się średnio przez 115 dni tuczu, a około jedno na trzy cielęta otrzymuje antybiotyki przez trzy dni w roku.

Powód masowego stosowania antybiotyków u brojlerów można wyjaśnić sposobem trzymania zwierząt - mówi prof. Lothar Kreienbrock z Instytutu Biometrii, Epidemiologii i Przetwarzania Informacji na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze. Klasyczna ferma drobiu liczy kilka tysięcy zwierząt. Jeśli jedno zwierzę zachoruje, wszystkie inne mogą zarazić się w krótkim czasie. Ani w tuczu świń, ani w hodowli bydła nie trzymano by razem tylu zwierząt. W związku z tym ryzyko infekcji jest mniejsze - wyjaśnia ekspert.

„Średnie wartości określone w VetCAb są pierwszymi wartościami orientacyjnymi dla leczenia antybiotykami zwierząt gospodarskich w Niemczech i nadal wymagają bardziej szczegółowej oceny” - donosi Kreienbrock i jego kolega, profesor dr Walther Honscha z Instytutu Farmakologii, Farmacji i Toksykologii Uniwersytetu w Lipsku. W przyszłości konieczne będzie zebranie dalszych danych, aby móc oszacować, czy stosowanie to jest stałe, czy też tendencje zmierzają w kierunku niższego wykorzystania ”- kontynuowali naukowcy.

Antybiotyki stosowane w hodowli przemysłowej mogą również szkodzić ludziom. „Prawidłowe dane dotyczące spożycia antybiotyków i rozprzestrzeniania się oporności mają szczególne znaczenie dla oceny ryzyka” - wyjaśnia prof. Dr. Andreas Hensel, prezes Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka. „Stosowanie antybiotyków należy zatem ograniczyć do absolutnie koniecznego terapeutycznie poziomu za pomocą ukierunkowanych środków”.

W hodowli przemysłowej antybiotyki stosuje się nie tylko ze względów medycznych, ale raczej w celu przyspieszenia wzrostu, a tym samym skrócenia czasu tuczu zwierząt. Takie stosowanie leków jest zakazane w całej UE od 2006 roku. Jeśli patogeny mają stały kontakt z antybiotykami, oporność może się łatwo rozwinąć, jeśli lek jest podawany tylko przez krótki czas i w ten sposób nie zabija wszystkich patogenów. W rezultacie rozwijają się wielooporne zarazki, które ludzie spożywają wraz ze śladami antybiotyków podczas jedzenia skażonego mięsa. W najgorszym przypadku antybiotyk nie jest już skuteczny w przypadku poważnej choroby.

W związku z tym 26 czerwca 2013 r. Komisja mediacyjna Bundestagu i Bundesratu podjęła decyzję o zmianie ustawy o produktach leczniczych (AMG). „Dzięki nowelizacji ustawy o lekach w ciągu kilku lat możemy znacznie zmniejszyć ilość antybiotyków stosowanych w hodowli zwierząt. Odpowiedzialnym organom nadzoru w krajach związkowych należy przyznać znacznie większe uprawnienia kontrolne. Poprawia się wymiana informacji między władzami, kraje związkowe mogą w przyszłości korzystać z ogólnopolskiej bazy danych. Zapewnia to przejrzystość w zakresie stosowania antybiotyków w tuczarniach ”- powiedziała minister federalna Ilse Aigner. Czas pokaże, czy zmiana prawa rzeczywiście przyniesie znaczące ograniczenie stosowania antybiotyków. Ponieważ tak długo, jak mięso jest oferowane po cenie dumpingowej, jest wysoce nieprawdopodobne, aby przeważały odpowiednie dla gatunku warunki hodowlane, które wiążą się również z wyższymi kosztami. (ag)

Informacje o autorze i źródleWideo: Hodowla brojlerów


Poprzedni Artykuł

Inicjatywa mobilizuje się przeciwko inżynierii genetycznej

Następny Artykuł

Terapia komórkami macierzystymi sprawia, że ​​włosy odrastają