Niepewność związana z ulotką dołączoną do opakowania


Wkładki do opakowań niepokoją pacjentów

Ulotka informacyjna o produktach leczniczych prowadzi do niepewności wśród pacjentów, a nie jest postrzegana jako pomocna informacja, zgodnie z wynikami obecnego badania przeprowadzonego przez
Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Stowarzyszeń Farmaceutów (ABDA).

Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Stowarzyszeń Farmaceutów (ABDA) zapytało 3300 obywateli Niemiec o ich doświadczenia z ulotkami i stwierdziło, że większość z nich uznała wyjaśnienia za zbyt skomplikowane i szczegółowe. Ponadto opisane skutki uboczne przerażają wielu respondentów i prowadzą do niepewności pacjentów, jak wynika z badania ABDA.

Ulotka dołączona do opakowania nie odpowiada jednemu na dwóch. W obecnym badaniu 58 procent z 3300 respondentów stwierdziło, że uważa ulotki dołączone do opakowania leków za zbyt skomplikowane i szczegółowe. Ponadto informacje są często niezrozumiałe i, ze względu na szczególnie mały druk, trudne do odczytania, według oceny co drugiego uczestnika badania. Ponadto 37 procent badanych stwierdziło, że ulotki informacyjne wzbudzają u nich strach. Wśród uczestników badania w wieku powyżej 65 lat 49 procent ankietowanych odczuwało strach przed ulotką informacyjną. Wiceprezes ABDA Friedemann Schmidt wyjaśnił zatem, że w przypadku ewentualnych niepewności spowodowanych „długą listą możliwych skutków ubocznych” osoby dotknięte chorobą powinny zdecydowanie porozmawiać z „lekarzem lub farmaceutą”. Opisane skutki uboczne są często przerażające dla pacjentów, ale zdaniem ekspertów możliwe niewiarygodne kwestie można omówić w rozmowie doradczej znacznie dokładniej niż na ulotce dołączonej małym drukiem. W każdym razie konsultacja jest „lepsza niż całkowite zaniechanie przyjmowania leków lub wcześniejsze zaprzestanie leczenia” - ostrzegł wiceprezes ABDA.

Informacje na temat skutków ubocznych są często mylące Według Friedemanna Schmidta krytyka pacjentów wynika również z faktu, że producenci muszą określić wszystkie znane skutki uboczne, w tym ich częstotliwość. Jednak informacje na ulotkach informacyjnych dla pacjentów, takie jak „często” lub „okazjonalnie”, różniłyby się od ogólnego użycia języka, co może już prowadzić do dezorientacji wśród pacjentów. Ponieważ stwierdzenie „często” oznacza według wiceprezesa ABDA w odniesieniu do skutków ubocznych, że na stu pacjentów wystąpiło maksymalnie dziewięć odpowiadających im objawów. Efekty uboczne określane jako „rzadkie” można zaobserwować tylko u jednego na tysiąc użytkowników, wyjaśnia Schmidt. Ponieważ problem jest dobrze znany lekarzom i farmaceutom, ABDA i Krajowe Stowarzyszenie Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (KBV) przedstawiły wiosną 2011 r. Kompleksową koncepcję przyszłości, dzięki której zmniejszy się niepewność pacjenta i poprawi się bezpieczeństwo terapii lekowej (AMTS). Jako ewentualny środek sugeruje się między innymi, aby lekarze nie określali leków bezpośrednio w przyszłości, a jedynie składniki aktywne i warunki ramowe ich stosowania (ilość, postać dawkowania). Farmaceuci wybieraliby wówczas odpowiednie preparaty dla pacjenta. (fp)

Przeczytaj także:
Ostrzeżenie przed szkodliwymi pigułkami odchudzającymi
Zatrzymano leki odchudzające
Wielu rodziców odrzuca szczepienia
Ecotest: najwyższe oceny dla naturalnych produktów leczniczych
Zdrowie dziecka: Zawsze zamykaj leki

Kredyt fotograficzny: Jens Goetzke / pixelio.de

Informacje o autorze i źródleWideo: Czym jest pomiar i błąd pomiaru?


Poprzedni Artykuł

Depresja wywołuje udary

Następny Artykuł

Coraz więcej dzieci otrzymuje leki na ADHD