Odporny na ból w sztukach walki?


Czy sztuki walki uczynią ludzi bardziej odpornymi na ból?

Każdy, kto nie wiedział po niezliczonych wykonywaniu nieopisanych sztuczek przez mnichów z Shaolin i innych artystów sztuk walki, powinien w tym miejscu powiedzieć: Sztuki walki zmniejszają uczucie bólu. Dowiedzieli się o tym lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego Bergmannsheil w Bochum i przedstawili wyniki swoich badań na Niemieckim Kongresie Bólu w Mannheim (6-9 października 2010).

Indianie nie znają bólu - najwyraźniej nie znają też artyści sztuk walki Naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego Bergmannsheil w Bochum wykorzystali pomiary fal mózgowych do dokładniejszego zbadania zjawiska utwardzania na ból w sztukach walki i odkryli, że są mniej wrażliwi na ból. Elektrody były używane do pomiaru fal mózgowych sportowców, gdy byli oni wystawieni na lekkie bodźce bólowe w celu zmierzenia nieświadomej reakcji na ból. Ponadto osoby badane zostały zapytane o ich osobiste odczucia bólu. Zmiana fal mózgowych i subiektywna emocjonalna lub afektywna percepcja bólu pokazują, że według naukowców artyści sztuk walki są mniej wrażliwi na ból. „Artyści sztuk walki radzą sobie z bólem znacznie bardziej zrelaksowani, a także wydają się być mniej wrażliwi” - podkreśliła kierownik badań Monika Dirkwinkel z Kliniki Neurologicznej Szpitala Uniwersyteckiego Bergmannsheil w Bochum.

Odporność poprzez trening - nie ciało jest decydujące, ale umysł W większości sztuk walki odporność na ból jest istotną częścią treningu. Wrażenie bólu jest zmniejszane przez ukierunkowaną symulację sytuacji uderzenia lub przez ciągły nacisk na określone części ciała, aby nie mieć żadnych niekorzystnych skutków w walce z powodu odpowiednich trafień lub obrażeń. Zwiększona odporność na ból nie wynika z dobrze wytrenowanych mięśni i układu mięśniowo-szkieletowego badanych, ale raczej z przetwarzania bodźców bólowych w mózgu - wyjaśniają naukowcy. „Nie mogliśmy znaleźć żadnych fizycznych zmian w sztukach walki, które wyjaśniałyby zmniejszone odczuwanie bólu” - powiedziała Monika Dirkwinkel. Wyniki badań sugerowały raczej, że psychologiczna akceptacja bólu u sportowców była inna. Bo o ile „większość ludzi (…) narzeka na bóle głowy (i próbuje je leczyć lekarstwami”), to „w przypadku sztuk walki (…) odczuwanie bólu nie wpływa negatywnie, lecz jest naturalną częścią treningu” - kontynuował dyrektor badań Dirkwinkel.

Możliwe nowe podejścia do leczenia „Jeśli (…) możliwe jest lepsze zrozumienie mechanizmów, które zachodzą w zmniejszonej percepcji bólu przez sportowców sztuk walki”, uzyskane wyniki można również wykorzystać do znalezienia nowych podejść do leczenia bólu patologicznego, więc neurolog Monika ma nadzieję, że Dirkwinkel: Bezpośrednio z obecnego stanu wiedzy nie można jednak wyprowadzić żadnej nowej metody terapii, a raczej służą one do ogólnego zrozumienia odczuwania bólu. (Fp, 01.10.2010)

Kredyt fotograficzny: jutta rotter / pixelio.de

Informacje o autorze i źródleWideo: 10 rzeczy, których nie wiedziałeś o sztukach walki


Poprzedni Artykuł

Apteka wysyłkowa: Leki tylko na receptę

Następny Artykuł

Rzecznicy praw konsumentów wymagają pokwitowań od pacjentów