Stres w pracy powoduje, że jesteś chory psychicznie


Stres w pracy powoduje, że jesteś chory psychicznie - szczególnie dotknięte są miasta w Hamburgu i Berlinie.

(19.08.2010) Stres w miejscu pracy i strach przed utratą pracy są coraz częściej przyczyną chorób psychicznych. Szczególnie często z tego powodu cierpią ludzie w metropoliach, takich jak Berlin i Hamburg.

W opublikowanym właśnie raporcie zdrowotnym eksperci DAK przeanalizowali liczbę dni straconych z powodu chorób psychicznych i doszli do wniosku, że liczba zwolnień chorobowych z powodu chorób psychicznych jest najwyższa w Hamburgu i Berlinie. „Wygląda na to, że coraz więcej osób z chorobami psychicznymi reaguje na niepokój zawodowy, stres w pracy, rosnące obciążenie pracą i rosnącą presję konkurencyjną” - wyjaśnił absolwent psycholog Frank Meiners z DAK. Fakt, że ludzie w metropoliach są szczególnie dotknięci tym problemem, wynika ze stresującego środowiska pracy, ale można to również przypisać szerszej gamie opcji leczenia w dużych miastach. Ponieważ „podaż tworzy popyt. W dużych miastach jest więcej możliwości leczenia niż na obszarach wiejskich ”- powiedział Meiners. Nie zbadano jednak, w jakim stopniu stres psychiczny wywołany hałasem i środowiskiem życia w metropoliach przyczynia się do wzrostu liczby chorób psychicznych.

W Hamburgu i Berlinie DAK zarejestrował w 2009 r. 179 dni nieobecności w pracy na 100 ubezpieczonych z powodu chorób psychicznych, podczas gdy średnia krajowa wyniosła 134 dni nieobecności. Najlepsze wyniki obejmowały z. B. Brandenburgii tylko 126 dni wolnych na 100 ubezpieczonych. Specjalista tłumaczył z jednej strony olbrzymi wzrost absencji spowodowany presją w pracy, bardzo napiętymi terminami, zapotrzebowaniem na perfekcyjne wykonanie i ciągłym obciążeniem zadaniami do wykonania z jednej strony oraz stałą obecnością nowoczesnych technologii komunikacyjnych, takich jak telefon i Internet z drugiej. Dochodzi do tego obawa przed utratą pracy, która dochodzi do tego stopnia, że ​​niektórzy pracownicy na razie nie mogą skorzystać ze zwolnienia lekarskiego pomimo poważnej choroby.

Jeśli chodzi o branże, w szczególności system opieki zdrowotnej charakteryzuje się dużą liczbą dni wolnych z powodu chorób psychicznych. Za rok 2009 zarejestrowano tu 210 dni nieobecności na 100 ubezpieczonych. „Specjalne obciążenie stresem w systemie opieki zdrowotnej pozostawia swój ślad” - powiedział Meiners. Na drugim miejscu pod względem absencji odnotowano 172 dni nieobecności w administracji publicznej.

Naturopatia zwraca uwagę, że dolegliwości fizyczne i psychiczne oddziałują na siebie i fakt ten nie tylko musi być brany pod uwagę w konwencjonalnym leczeniu. Nie tylko czynniki ekonomiczne powinny również odgrywać rolę w życiu codziennym, a zwłaszcza w życiu zawodowym. Związek lub znaczące zajęcia, takie jak hobby, mogą pomóc jednostkom lepiej zrekompensować negatywne warunki pracy, a tym samym mniej cierpieć z powodu konsekwencji stresu w pracy. (fp)

Przeczytaj także:
Stres w pracy: krótkie przerwy bardziej efektywne
Presja w miejscu pracy zwiększa wskaźniki chorób
Chory ze stresu w pracy

Informacje o autorze i źródleWideo: Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? - Pytanie do Mateusza - Mateusz Grzesiak


Poprzedni Artykuł

Apteka wysyłkowa: Leki tylko na receptę

Następny Artykuł

Rzecznicy praw konsumentów wymagają pokwitowań od pacjentów